Et sundere liv med planter

De færreste tænker på, at indeklimaet spiller en lige så stor rolle i den almene sundhedstilstand. Og her kan planter gøre en stor forskel.
Marta Gruca, der er studerende på Institut fra Jordbrugsvidenskab ved Københavns Universitet, har i en rapport undersøgt planters luftrensende egenskaber og gavnlige effekter på indeklimaet. En af konklusionerne er, at planter har stor betydning på såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø.

 

Forsøg med unge
Rapporten bygger på allerede eksisterende litteratur, f.eks. en undersøgelse foretaget af NASA, men i rapporten indgår også en selvstændig spørgeundersøgelse blandt 30 studerende på hhv. Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og Handelshøjskolen i København.

Marta Gruca begrunder emnet for sin undersøgelse på følgende måde: ”Som studerende bruger man rigtig meget tid på biblioteket. Det fik mig til at tænke på, hvordan studerende reagerer på omgivelserne, og om planter får dem til at føle sig bedre tilpas?”.

 

Planter og trivsel
Resultatet af undersøgelsen viser klart, at studerende føler sig bedre tilpas, når de er opgivet af planter. Af førstnævnte gruppe angav 80%, at de gerne så flere planter på biblioteket, mens 87% oplyste, at de føler sig mærkbart bedre tilpas, når de er omgivet af planter. Resultatet af de samme spørgsmål til de handelshøjskolestuderende var hhv. 60% og 80%.

Ca. halvdelen af de studerende oplyste samlet, at de grønne omgivelser fik dem til at slappe mere af, men de kunne ikke klart definere, om det kun skyldtes farven grøn, som undersøgelser har vist kan virke stresshæmmende eller den kendsgerning, at der var planter fysisk til stede i rummet.

 

Planter sænker rumtemperaturen
Undersøgelsen gav ikke entydigt svar på, om planter påvirker koncentrationsevnen. På det biovidenskabelige bibliotek angav 73% af de studerende, at rumtemperaturen var alt for høj. 33% af de handelshøjskolestuderende fandt ligeledes temperaturen på deres bibliotek for høj. Rapporten påpeger i den forbindelse, at for høj rumtemperatur hæmmer koncentrationsevnen og foreslår, at man anbringer flere planter i rummet og derved sænker temperaturen.

 

Planter og allergi
Støv fra nogle planter, fx Ficus benjamina eller stuebirk, har med mellemrum været under mistanke for at fremkalde allergi og astma. Rapporten peger imidlertid på, at emnet er et krydsfelt mellem flere forskellige faktorer, som hver for sig kan fremkalde irritation af øjne, næse og hals, bl.a. forkølelse, influenza eller indånding af sundhedsskadelige stoffer. Marta Gruca henviser i den forbindelse til, at det ikke er påvist, at helårssnue og/eller astma er fremkaldt af stuebirk, da mange patienter i forvejen lider af pollenallergi(høfeber).

 

Planter – en sund investering
Så alt i alt peger rapporten henimod, at de positive effekter ved planter langt overstiger de negative, og at et liv med planter på længere sigt er en investering i et sundere liv.

 

For yderligere oplysninger kontakt:
Lone Taklo, marketingkonsulent, Floradania, floradania.dk

 

Eksempler på 10 funktionelle planter med dokumenterede luftrensende egenskaber:
Aloe vera (Læge-aloe)
Chlorophytum elatum (Ederkoppeplante)
Dracaena deremensis (Afrikansk dracæna)
Epipremnum aureum (Guldranke)
Ficus benjamina (Stuebirk)
Phalaenopsis (Orkidé)
Sansevieria trifasciata (Svigermors skarpe tunge)
Schefflera arboricola (Småbladet paraplytræ)
Spathiphyllum wallisii (Fredslilje)
Syngonium podophyllum (Gåsefod-syngonium)