Salgs- og leveringsbetingelser

 

Materiale på www.floradin.dk og www.d-signed.dk samt i kataloger og prislister henvender sig til FloraDin’s kunder.

Materialet er udarbejdet på grundlag af informationer fra kilder, som FloraDin A/S finder troværdige.

FloraDin A/S påtager sig intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger og udsolgte varer.

FloraDin fraskriver sig ethvert tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af materialet.

Specielt om planter:

Der er mange gode råd om pasning af de enkelte planter.

Vi tager forbehold for rigtigheden samt fortolkninger i alle plejeanvisninger, ligesom fejlcitater, fejlfortolkninger og fejlindtastninger m.v.

Priser på planter er først endelige, når de er bekræftet af FloraDin.

Store planter varierer i udseende, form, udbud og pris.

Ikke alle planter kan leveres hele året, ligesom der kan være store sæsonudsving i udbud og pris.

Det er for nuværende ikke mulig at opdatere priser dagligt.

 

Salg- og leveringsbetingelser:

Priser: Alle priser er i danske kroner DKK, - hvis det ikke tydeligt er angivet i anden valuta.

Priser er uden moms.

Priser er ab lager FloraDin.

 

Forsendelse / levering:

Køber betaler for levering og opstilling.

Ved transport med andet transportfirma end FloraDin sker forsendelse for købers regning og risiko, hvis ikke andet er skriftligt aftalt, ligesom FloraDin efter bedste skøn vælger forsendelsesmåde.

Parkeringsomkostninger og parkeringsafgifter debiteres køber, hvis der ikke let kan anvises hensigtsmæssig egnet fri parkeringsplads.

 

Prislister:

Der tages forbehold for udsolgte varer, prisstigninger og trykfejl.

 

Tilbud:

Såfremt andet ikke er anført, er afgivne tilbud gældende i 14 dage. Der tages forbehold for udsolgte varer.

 

Prøveopstilling:

Prøveopstilling tilbydes efter aftale og i udvalg op til fjorten dage. Prøveopstilling kan ikke ske i forbindelse med receptioner, jubilæer og lignende.

 

Leveringstider:

Lagervarer: Ca. 1 uge.

Katalogvarer: 1-3 uger.

Forsinkelse af en vare berettiger ikke køber til at annullere ordre eller til at kræve erstatning.

Levering af varer kan ændres uden forudgående varsel, hvis der for eksempel er stærk blæst eller lave temperaturer, som vil kunne skade varerne.

 

Garanti:

Plantekummer og tilbehør: 1 år.

På udvalgte varer gives der en forlænget garanti i samme forhold og omfang, som den garanti vi opnår hos vores leverandører.

Planter: 30 dage.

Blomstrende planter: 3 dage.

Garantien omfatter ikke levering til kunden eller indlevering til FloraDin, eller levering af erstatningsvaren, eller gartnerarbejde, men alene varen.

 

Reklamation:

Reklamation over fejl og mangler skal ske skriftlig straks efter varens modtagelse og senest tre dage efter levering.

For blomstrende planter skal reklamation ske inden 24 timer efter levering.

FloraDin yder ingen erstatning for udgifter eller tab, som manglen i øvrigt måtte have medført for køberen.

 

Ejendomsforbehold:

Alle varerne sælges og er solgt med det forbehold, at ejendomsretten først overgår til køber, når varen og andre omkostninger er betalt fuldt ud.

 

Returvarer:

Returnering af varer kan kun ske efter forudgående skriftlig aftale og må ske franko.

Ved rigtigt leverede varer fratrækkes 10 %.

Specielt hjemtagede varer og specielt fremstillede varer tages ikke retur.

 

Betalingsbetingelser:

Netto kontant.

Efter godkendt kreditvurdering; 14 dage netto kontant fra fakturadato.

Offentlige indkøb; 30 dage netto.

Lejeaftaler; Netto kontant.

Ved overskridelse tillægges en rente på 2% pr. påbegyndt måned + gebyr.

 

Ansvarsbegrænsning:

Forhold som FloraDin ikke er skyld i, er ikke omfattet af garanti og ansvar. Eks.: Kulde, varme, hærværk, skadelige dampe, vejrlig, transporthindringer m.v.

Erstatning omfatter kun den vare og ydelse, som er leveret af FloraDin og til samme værdi som oprindelig leveret vare.

Følgeskader er ikke omfattet af erstatning og garanti: Eks.: Ud strømmende vand, strejke, lockout m.v.

I den udstrækning som FloraDin’s ansvarsforsikring ikke er dækkende, skal kunden holde FloraDin skadesløs.

Vi er ikke begrænset af branchens normer og afviger denne!

Vi udfører gerne afvigende anderledes kreationer udover branchens normer, til glæde for vores kunder og udvikling i planteindretning, og vi påskønner fantasi, kreativitet, nye muligheder, visioner og ideer!

 

Plantevedligeholdelse:

Vedligeholdelse af planter sker ifølge:

• Almindelige vilkår for Service- og vedligeholdelsesaftale for tilplantninger.

• Almindelige vilkår for Leje- og vedligeholdelsesaftale for tilplantninger.

 

Brancheforening / Ankenævn:

FloraDin er mangeårigt medlem af Brancheforeningen for Indendørs Beplantningsfirmaer og tilsluttet branchens ankenævn.